Regulamin

Regulamin dla uczestników bezpłatnych spacerów prowadzonych przez Przewodników Łódzkich TOTUTOTAM

1. Uczestnictwo w spacerze jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

2. Podczas wycieczek prowadzona jest dokumentacja fotograficzna. Uczestnictwo w spacerze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w Internecie wizerunku uczestnika na zdjęciach wykonanych w trakcie tych wycieczek.

3. Uczestnikiem wycieczek może być każda osoba. Nieograniczona liczba uczestników może powodować utrudnienia podczas wycieczek.

4. Na wycieczki, które wymagają ograniczonej liczby uczestników przeprowadzane są zapisy.

5. Uczestnicy wycieczek zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej.

6. Uczestników wycieczek obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

7. Za ewentualne szkody spowodowane przez uczestnika wycieczki odpowiada uczestnik.

8. Przewodnik nie odpowiada za zdarzenia i wypadki losowe zaistniałe podczas wycieczek.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Regulamin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.